Brukarundersökning 2011

Det är viktigt att skapa former för att ta till vara på våra målgruppers synpunkter i länsstyrelsernas förbättringsarbete. Detta var utgångspunkten för ett gemensamt initiativ år 2009 mellan nio länsstyrelser där en gemensam brukarundersökning utvecklades. I år genomförs undersökningen för tredje gången och samtliga 21 länsstyrelser deltar. Den gemensamma brukarundersökningen är ett delprojekt till Ledningsinformation i samverkan (LISA). Uppdraget att samordna arbetet har tilldelats Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Syftet med den gemensamma brukarundersökningen är att följa upp utvalda verksamheter och få in underlag till förbättringsarbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__4&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss