Skyfallsliknande regn i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

2011:22 - Vindkraft i Hallands län

Länsstyrelsen Halland har under 2010, med stöd av bidrag från Boverket, genomfört ett projekt som syftar till att beskriva och värdera det halländska landskapet ur olika aspekter. Ett viktigt mål har varit att klargöra och förstärka kunskapen kring vissa bedömningsgrunder inom länsstyrelsens olika sakområden med avseende på lokaliseringar av vindkraftsetableringar. Genom att publicera materialet offentligt kan det komma till användning även vid kommunernas planering för vindkraft liksom för exploatörers överväganden i samband med planering för nya etableringar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_22&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss