2011:15 - Etablering av musselodling i Halland län

Odling av blåmusslor har pågått i Sverige sedan 1970‐talet. Produktionen har i huvudsak skett i Bohuslän. Produktionen har varit relativt jämn hela tiden och är relativt sett liten; 1000‐ 2000 ton skördas årligen och säljs för konsumtion. Den totala konsumtionen är ca 13 000 ton, vilket innebär att merparten av musslorna importeras. Blåmusslan utgör ett högvärdigt livsmedel och en värdefull proteinkälla, rik på viktiga vitaminer, spårämnen och omega‐3. Eftersom musslan befinner sig långt ner i näringsväven och lever på att filtrera plankton och små partiklar blir energiåtgången mycket låg för musslans tillväxt. Eftersom musslor tar upp näringsämnena fosfor och kväve vid sin tillväxt kan därför musselodlingar få en ganska stor betydelse för att rena kustvattnen från övergödning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_15&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss