2011:10 - Utsättning och flyttning av flodpärlmussla i fyra halländska vattendrag

Idag har stora delar av det halländska beståndet av flodpärlmussla inte en fungerande föryngring. Orsakerna till det är flera, men framförallt handlar det om att musslans värdfisk, lax och öring, inte kan ta sig till de vattendrag där flodpärlmusslan finns. Inom ramen för Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmusslan genomförde Länsstyrelsen under 2009 ett försök med att flytta och sätta ut flodpärlmusslor i fyra halländska åar. Musslor togs från lokaler där förhållandena var otillfredsställande och flyttades till lokaler som var mer lämpliga. Musslorna plockades och sattes ut på nya lokaler i april och maj 2009. I april 2010 återinventerades de nya lokalerna för att se hur många musslor som klarat sig. Återfångsten av musslor var god.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_10&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss