2011:09 - Flodpärlmussla i Hallands län - en kompletterande inventering

År 2008 gjordes en inventering av flodpärlmussla i Halland för att komplettera och undersöka möjliga platser som missats vid föregående års inventeringar. 26 platser undersöktes och fynd av flodpärlmussla gjordes på 12 platser. Levande flodpärlmusslor hittades på 7 platser (2 lokaler vid Mäsån, Hjärtaredsån, Kvarnbäcken-Ryen, Rammbäcken, Slissån och Stensån vid Jonstorp). På 5 platser hittades enbart döda flodpärlmusslor (Teglabäcken, Lusabäcken, Fönhultaån, Lillån uppströms Svartrå och Ätran-Fors). Vid inventeringen antecknades också fynd av andra stormusslor. Flat dammussla hittades på en plats, allmän dammussla på fem platser, spetsig målarmussla på tre platser och äkta målarmussla på en plats. Flertalet av de vattendrag och platser som undersöktes har rensats eller har vandringshinder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_09&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss