2011:08 - Inventering med åtgärdsförslag för stormusslor i Stensån 2007

2007 genomförde Länsstyrelsen en översiktlig inventering av stormusslor i Stensån, en 4 mil lång å som rinner upp i Skåne ovan Vementorpasjöarna, passerar Halland och sedan rinner ut i Laholmsbuktens mynning i Båstad. Ån har trots påverkan från jord- och skogsburk, rätningar och exploateringar med mera, en stor potential för stormusslor och fisk. Det är ett av få vattendrag på västkusten där det inte finns något aktivt vattenkraftverk i huvudfåran. Stensån och dess biflöden har dessutom en unik fisksammansättning med bland annat en genuin vildlaxstam samt flod- och havsnejonöga. Under inventeringen undersöktes Stensåns huvudfåra samt nio stycken biflöden. I biflödena hittades inga flodpärlmusslor. I huvudfåran hittades ett trettiotal flodpärlmusslor och ungefär lika många skaldelar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_08&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss