2011:03 - Inventering av makrofyter i några halländska sjöar

Syftet med inventeringen har varit dels att få fram underlag för statusklassning enligt vattendirektivet samt att få bättre kännedom om floran i vissa utvalda sjöar för arbetet med exempelvis Åtgärdsprogrammen för hotade arter. Följande sjöar inventerades augusti - oktober 2009: Ottersjön, Stegasjön (västra), Byasjön, Älvasjön, Humsjön, Stora Färgen och Hjärtaredssjön. Totalt hittades 57 arter av makrofyter (vattenväxter) i de sju sjöarna. Undersökningarna avslöjade en del intressanta fynd. Av de 33 arterna undervattensväxter/flytbladsväxter var 6 rödlistade arter varav en akut hotad och en starkt hotad. De rödlistade arterna var grovslinke, stjärnslinke, klotgräs, rödlånke, sjöhjortron och flytsäv.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_03&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss