2011:01 - Hur mår Halland? 2011

Detta är den åttonde upplagan av rapporten Hur mår Halland?, där miljötillståndet i länet redovisas i förhållande till de regionala miljömålen. År 2010, som varit målår för flertalet av de regionala delmålen, har nu passerats och den bedömning som gjorts av måluppfyllelsen visar att vi har mycket arbete framför oss innan miljömålen kan uppnås. Trots att många av delmålen nu bedöms som mycket svåra att nå – en ökad andel jämfört med tidigare år, vilket i stor utsträckning anses beror på att 2010 års bedömning av delmålen görs bara några månader innan målåret löper ut – så pågår det ett intensivt miljöarbete på många håll i länet. Ett arbete som måste fortsätta, men också utvecklas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_1&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss