2010:27 - Skyddsvärda träd i Hallands län

Ett av de åtgärdsprogram som Naturvårdsverket tagit fram för att minska antalet hotade arter i Sverige är åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Den här rapporten utgör en del av arbetet med det programmet och redovisar sammanställningen av tre skilda inventeringar, utförda i Hallands län under 2000-2009, som alla innehåller material om skyddsvärda träd. Då två av de tre inventeringarna från början inte hade någon direkt koppling till åtgärdsprogrammet har dessa enbart använts till resultatdelen som källor med viktig information om skyddsvärda träd. Den tredje inventeringen, som genomfördes som en direkt följd av åtgärdsprogrammet, är den inventering som ligger till grund för den här rapporten och redovisas därför i sin helhet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Kulturmiljö
  • Natur
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_27&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss