2010:21 - Bottenfaunaundersökning i Hallands län 2010

Årets undersökning har omfattat totalt 43 lokaler inom kalkningsuppföljningen. Proverna har tagits i hela länet, från Stensån i söder till Rolfsån i norr. Under 2010 har den utökade provtagningen framförallt gällt Genevadsåns, Fylleåns och Suseåns avrinningsområden. Av årets 43 undersökta lokaler var 40 mer eller mindre kalkningspåverkade, tre lokaler var okalkade. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, påverkan av organiska/eutrofierande föroreningar samt naturvärde.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_21&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss