2010:18 - Platser för fritid, fostran och fest

Projektet ”Platser för fritid och rekreation” är en av flera tematiska studier inför utarbetandet av en regional kulturmiljöstrategi. I föreliggande rapport ”Platser för fritid, fostran och fest” har halländska mötesplatser för folklig fritidsverksamhet och rekreation studerats. Rapportens syfte är att utifrån litteratur, arkivuppgifter, intervjuer och inventering av ett stort antal byggnader och miljöer teckna en bild av företeelserna skollovskolonier, semesterhem och festplatser i Halland. Projektet har en tydlig koppling till länets kulturmiljöprofil Fyra vägar till Halland. Särskild tyngdpunkt har lagts vid kopplingen till länets långa historia kring badliv och turism. Projektet lyfter fram kvinnornas samt barn och ungdomars historia.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_18&context=24