2010:16 - Åtgärdsplan för biologisk mångfald i Vapnö grustäkt

Den biologiska mångfalden i täktmiljöer är något som uppmärksammats alltmer de senaste åren. Samtidigt har vi nationella miljömål som slår fast att inga nya naturgrustäkter ska startas upp framöver. Det är då förstås särskilt viktigt att värna och utveckla naturvärdena i de värdefulla täktområden som finns kvar idag. Länsstyrelsen Halland genomförde under 2009 en inventering med syfte att visa på vilken betydelse de halländska täkterna har för den biologiska mångfalden i dagens landskap och att lyfta fram hur täkterna ska hanteras för att de höga naturvärdena ska kunna bibehållas och utvecklas framöver. Vapnötäkten i Halmstads kommun konstaterades vid inventeringen tillhöra ett av toppobjekten i länet, med en imponerande mångfald arter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Friluftsliv
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_16&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss