2010:15 - Bibaggar (Apalus bimaculatus) i halländska grustäkter

Den här rapporten är ett resultat av en grustäktsinventering som har gjorts på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län. Vi har främst koncentrerat oss på bibaggen, vilken Naturvårdsverket utformar ett åtgärdsprogram för eftersom det är en skalbagge som är rödlistad som missgynnad, men vi har även gjort en översikt av täkternas utseende. Detta är en första överblick över Hallands grustäkter, då länsstyrelsen ska göra en vidare inventering i sommar. Bibaggen är en skalbagge som ofta blir förbisedd eftersom den endast lever under en begränsad tid, tidigt på våren. Arten parasiterar på vårsidenbin vilka är beroende av att det finns fin, blottad sand i solexponerade områden med närhet till Salix.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_15&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss