2010:03 - Bottenfaunaundersökning i Hallands län 2009

Årets undersökning har omfattat totalt 47 lokaler inom kalkningsuppföljningen. Proverna har tagits i hela länet, från Stensån i söder till Rolfsån i norr. I år var provtagningen utökad framförallt inom Ätrans och Viskans vattensystem. Kalkningsgraden varierar på de olika lokalerna men ingen lokal i år var helt okalkad. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, påverkan av organiska/eutrofierande föroreningar samt naturvärde. Under 2009 utökades undersökningen med ytterligare 20 lokaler som främst utvärderats med avseende på naturvärde och biologisk mångfald. Dessa 20 lokaler har inte tagits med i sammanfattningen nedan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_03&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss