2010:02 - Återinventering av epifytiska lavar och mossor i bokskogar i Halland 2003-2009

Under åren 2003-2009 inventerades totalt 14 bokskogsobjekt på naturvårdsintressanta epifytiska lavar och mossor och strukturer i Hallands län. Dessa objekt är de första att återinventeras av totalt 40 bokskogar som ingår i övervakningen av länets topplokaler för rödlistade lavar, som Halland kan anses ha ett nationellt ansvar för. Inventeringsmetodiken 2003-2005 följde tidigare anvisningar, medan metodiken under 2009 reviderades för att effektivisera och fokusera på en ökad artfångst. Dessutom lägesbestämdes alla inventerade träd under 2009 med hjälp av GPS för att bl.a. kunna se mönster i utbredning av träd med naturvårdsintressanta arter och eventuell påverkan från omland.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_02&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss