2009:22 - Regional miljöövervakning i Hallands län. Program 2009-2014

I rapporten beskrivs den regionala miljöövervakning i Halland: miljöövervakningsstrategi, prioriteringar, samordning, kvalitetssäkringsarbete, datahantering, bristanalys mm. Miljöövervakning bedrivs inom programområdena: - luft - kust hav - sötvatten - våtmark - skogsmark - jordbruksmark - landskap - miljögiftssamordning Dessa programområden och delområden presenteras i rapporten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_22&context=24