2009:15 - Uppföljning av naturskyddade gräsmarker - Halland 2008

År 2008 genomfördes den andra inventeringen inom uppföljningen av naturskyddade gräsmarker i Hallands län. Under två år har ett urval av länets Natura 2000-områden, naturreservat och kulturreservat (de två senare endast 2008) besökts för mätning av egenskaper som beskriver gräsmarkernas tillstånd. De egenskaper som har följs upp är: • Förekomst av typiska arter (kärlväxter). • Täckning av negativa indikatorer (kärlväxter). • Vegetationshöjd. • Träd- och busktäckning. • Täckning av fysiska markstrukturer. Som stöd för förvaltningsåtgärder har besluts-kriterier för de olika egenskaperna satts upp, exempelvis har ett område underkänts om det har haft mindre än en typisk art per provruta. Uppföljningen är upplagd så att den följer de tidsintervall som har specificerats av Naturvårdsverket.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_15&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss