2009:14 - Biotopkartering av Högvadsån i Ätrans vattensystem 2008 - samt dess biflöden Stockån, Lillån, Hjärtaredsån och Slärydsbäcken

Högvadsån, Stockån, Lillån, Hjärtaredsån och Slärydsbäcken ligger alla i Ätrans vattensystem och Falkenbergs kommun. Dessa vattendrag har biotopkarterats under september 2008 av Calluna AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län. Ätran är ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag och ingår i miljömålet Levande sjöar och vattendrag, delmål 1, som handlar om skydd av värdefulla vattenmiljöer och resultaten från denna biotopkartering kommer att användas för att identifiera och avgränsa särskilt skyddsvärda miljöer inom vattensystemet. Att genomföra en biotopkartering av ett vattendrag är ett mycket bra sätt att få en sammanfattande bild av vattendraget vad gäller exempelvis omgivande markanvändning, dominerande strömhastighet, påverkan från rensning etc.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_14&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss