2009:12 - Bostadsmarknaden 2009

Länsstyrelserna har i de senaste årens regleringsbrev bl.a. haft i uppdrag att göra analyser av bostadsmarknaden samt att verka för att kommunerna tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Boverket och länsstyrelserna har tillsammans utarbetat ett förslag till en struktur för sådana regionala analyser. Med en gemensam struktur förbättras möjligheterna att på central nivå att följa och analysera utvecklingen på bostadsmarknaden i olika delar av landet. Med en enhetlig struktur förbättras även möjligheterna till länsöverskridande jämförelser av lokala och regionala bostadsmarknader.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_12&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss