2009:08 - Fiskeribiologisk undersökning inom Fylleåns kalkningsprojekt 2008

Rapporten redovisar resultaten av de årliga elfiskeundersökningarna i Fylleån. Elfiskeundersökningen omfattade fyra lokaler i Fylleåns huvudfåra. Dessa fyra lokalerna domineras av lax. Populationstätheten på lokalerna har varierat cykliskt de senaste åren. Den tidigare uppgången avbröts abrupt vid 2006 års fiske för att sedan öka något i årets undersökning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_08&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss