2009:02 - Uppföljning av handlingsprogram för miljömål

Handlingsprogrammet 2006 fastställdes handlingsprogrammet för att genomföra de regionala miljömålen i Halland. Det innehåller en stor mängd åtgärdsförslag som arbetats fram av arbetsgrupper med deltagare från kommunerna, Länsstyrelsen, Landstinget Halland, Region Halland, LRF, Skogsvårdsstyrelsen, trafikverken, näringslivsorganisationer, större företag, frivilligorganisationer med flera. Handlingsprogrammet är tänkt att fungera som en vägledning för de olika aktörernas miljöarbete med utgångspunkt i de regionala miljömålen. Eftersom miljömålet om biologisk mångfald ”Ett rikt växt- och djurliv” tillkom som regionalt mål 2007 saknas åtgärder i handlingsprogrammet för detta mål.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_2&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss