2008:04 - Trädvård på kyrkogårdar

Kyrkogårdens träd - viktiga för natur- och kulturmiljön Kyrkorna i länet betraktas som en viktig del av kulturarvet och intar ofta en särställning genom sin höga ålder och genom sitt kulturhistoriska värde. Kyrkorna är intimt förknippade med sina kyrkogårdar som skapar vackra och värdefulla miljöer. Kyrkogårdens träd är viktiga element i dessa miljöer. Ofta ingår träden i en större arkitektonisk helhet och är viktiga för hela miljön. I många fall finns det dessutom höga naturvärden på kyrkogårdarna. Träden står ofta i gynnsamma, solbelysta och öppna miljöer där de kunnat uppnå en avsevärd ålder. I södra Sverige utgör parker och kyrkogårdar en av de viktigaste miljöerna för många hotade arter, som är beroende av gamla lövträd.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Kulturmiljö
  • Natur
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_4&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss