2008:19 - Inventering för nya lokaler för skirmossa (Hookeria lucens) i Hallands län

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län genomfördes under 2007 och 2008 en riktad inventering för att hitta nya lokaler av skirmossa, Hookeria lucens. Fram till 2006 fanns i landet 51 kända lokaler för arten, varav 19 i Halland. Inventeringen koncentrerades till norra Halland, ett område som tills nyligen saknade kända lokaler. Totalt besöktes 39 lokaler, men endast två nya förekomster av skirmossa upptäcktes under eller i anslutning till inventeringen. Dessa är belägna i de inre delarna av Varbergs och Falkenbergs kommuner. Lokalen NV Småris i Varbergs kommun består av ett enda individ i en källpåverkad sluttning nära sjön Stora Neden. I Falkenbergs kommun finns den nya lokalen i ett biflöde till Musån.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_19&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss