2008:14 - Häckande fåglar på havsstrandängar 2007

Våra havsstrandängar har blivit tystare. I siffror räknat 26% tystare, så stor är nedgången bland vadare, änder, måsar och tärnor mellan år 2002 och 2007. Detta är kanske inte så förvånade med tanke på att de en gång så stora strandängarna har fått ge plats åt åkermark, bebyggelse, soptippar m.m. De stora kvarvarande "öarna" i Skåne län är antingen naturreservat eller "på väg att bli det". Kan då naturreservat rädda våra strandängsfåglar? Både ja och nej. Ja, för att strandängen blir skyddad från exploatering och med en skötsel som passar ex. vadarna så kommer förhoppningsvis dessa att öka. Nej, för att stigande havsnivåer kommer på 100 år sikt att dränka strandängarna, (innanför strandängen finns oftast bebyggelse eller åkermark varför strandängen inte kan "retirera").

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_14&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss