2008:11 - Barmarksinventering av utter (Lutra lutra) i Hallands län 2007

Den här rapporten baseras på de inventeringar av utter som genomförts av Mia Bisther 2007, på uppdrag av länsstyrelsen i Hallands län. Syftet har varit att dokumentera förekomst av utter samt behovet av utteranpassade faunapassager vid hårt trafikerade vägar, en åtgärd som inte alltid behöver blir speciellt omfattande eller kostsam men som på ett effektivt sätt gynnar arten och dess överlevnad. Inventeringarna har utförts som ett led i arbetet inom åtgärdsprogrammet för bevarande av utter (Lutra lutra). Åtgärdsprogrammet ingår i den storsatsning för hotade växter och djur som Naturvårdsverket genomför i samarbete med länsstyrelserna, med syfte att till år 2015 minska antalet hotade arter med 30 %.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_11&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss