2008:10 - Översiktsinventering av större vattensalamander, Triturus cristatus, i Hallands län 2008

Denna rapport baseras på de inventeringar av större vattensalamander som genomförts av Marika Stenberg och Per Nyström på uppdrag av Länsstyrelsen i Halland 2008. Syftet har varit att få en översikt av artens utbredning i Hallands län, samt att ta fram rekommendationer för hur bevarandearbetet i länet bör bedrivas. Inventeringarna har utförts som ett led i arbetet inom åtgärdsprogrammet för större vattensalamander. Åtgärdsprogrammet ingår i den storsatsning för hotade växter och djur som Naturvårdsverket genomför i samarbete med länsstyrelserna med syfte att till år 2015 minska antalet hotade arter med 30 %. Åtgärdsprogram har visat sig vara framgångsrika verktyg för att förbättra situationen för hotade arter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_10&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss