2008:06 - Uppföljning av beslut och domar SoL och LSS

Länsstyrelsen i Hallands län har granskat verkställigheten av för den enskilde gynnande beslut och domar samt i vilken omfattning avslagsbeslut förekommer trots att den enskilde bedömts ha behov av sökt insats vad gäller stöd till äldre och funktionshindrade enligt 4 kap 1 § SoL respektive 9 § LSS per den 31 december 2007. För rapporten svarar socialkonsulent Kerstin Berger.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_06&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss