2007:39 - Miljömål för Hallands län 2007-2010

Bakgrund Regionala miljömål för Hallands län antogs av Länsstyrelsen i september 2003 efter en bred förankringsprocess inom länet. De nationella miljömålen reviderades genom riksdagsbeslut 25 november 2005 och ett nytt miljökvalitetsmål Ett rikt växt- och djurliv tillkom. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har därför sett över de regionala miljömålen och anpassat dessa till de nya eller ändrade nationella miljömålen. Utgångspunkten för arbetet med revideringen har varit riktlinjer och rekommendationer från Miljömålsrådet och RUS (Regionalt uppföljningssystem). De säger bland annat att de regionala delmålen ska ha samma mått, definitioner och målår som de nationella om det inte anses irrelevant för länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_39&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss