2007:32 - Uppföljning av beslut och domar SoL och LSS

I regleringsbrevet för år 2006 anger regeringen att länsstyrelserna skall redovisa antalet icke verkställda beslut och domar samt avslag, trots bedömt behov, för äldre och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Mot bakgrund därav och vad tidigare granskningar i länet med motsvarande inriktning visat har Länsstyrelsen i Hallands län granskat verkställigheten av för den enskilde gynnande beslut och domar samt i vilken omfattning avslagsbeslut förekommer trots att den enskilde bedömts ha behov av sökt insats vad gäller stöd till äldre och funktionshindrade enligt 4 kap 1 § SoL respektive 9 § LSS per den 31 december 2006. För rapporten svarar socialkonsulent Kerstin Berger.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_32&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss