2007:30 - Individuell plan LSS

Länsstyrelsen har granskat i vilken omfattning de personer i länets kommuner som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har individuell plan enligt 10 § den lagen. Granskningen har fokuserat hur antalet individuella planer har utvecklats 2006 jämfört med 2005, hur kommunerna informerar om individuell plan och hur kommunerna dokumenterar de individuella planerna. Resultatet av granskningen redovisas i denna rapport. För granskningen och rapporten svarar socialkonsulent Kerstin Berger.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_30&context=24