2007:29 - Markanvändning och vattenkvalitet inom fyra jordbruksdominerade avrinningsområden i Halland

Denna rapport redovisar erfarenheterna från ett inledande arbete inom ramen för vattenförvaltningen på lokal nivå. Projektet har genomförts av Arne Joelsson, Jonas Svensson och Erika Tollebäck vid Beredningssekretariatet för vattenförvaltning vid Länsstyrelsen i Halland och Katarina Vartia på konsultföretaget Vartia Vatten Å Natur. Projektet har finansierats av Jordbruksverket inom Greppa Näringen och av Vattenmyndigheten i västra distriktet. De studerade avrinningsområdena domineras av jordbruk och spridd bebyggelse. Därav följer att effekterna av växtnäringstillförseln har hamnat i fokus. Det är en viktig uppgift för vattenförvaltningen att finna framkomliga vägar för att på ett mer systematiskt och effektivt sätt begränsa de diffusa utsläppen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_29&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss