2007:26 - Biskopstorp. Historisk hävd och framtida skötsel

Syftet med denna rapport är att med hjälp av historiska källor och litteratur analysera och beskriva hur skogs- och markutnyttjandet sett ut genom historien inom det planerade naturreservatet Biskopstorps område, och hur olika företeelser och verksamheter påverkat landskapet, skogen och den biologiska mångfalden. Utredningen har sin tyngdpunkt i tiden efter 1645 då Halland blev svenskt och sträcker sig fram till decennierna kring sekelskiftet 18/1900. då det moderna skogsbruket på allvar började slå igenom. Med den historiska analysen som grund lämnas synpunkter och tankar kring skötseln av området och dessa är i sin tur tänkta att tjäna som underlag till en skötselplan för området.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_26&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss