2007:25 - Kulturmiljöer vid Biskopstorp och Vapnö mosse - resultat av en landskapshistorisk inventering

Under 10 dagar våren 2006 utfördes en landskapshistorisk inventering inom det blivande naturreservatet vid Biskopstorp samt inom det intilliggande, sedan 2001 existerande reservatet Vapnö mosse. Arbetet omfattade en närmast fullständig avsökning av reservatsområdena, med avsikten att i första hand registrera tidigare ej upptäckta fornlämningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Kulturmiljö
  • Natur
  • Samhällsplanering
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_25&context=24