2007:24 - Gaddsteklar och andra insekter på Sandsjöbackaheden

Gaddsteklar och andra insekter har inventerats på hävdade ljunghedar i naturreservatet Sandsjöbacka. Stora hedrestaureringar har gjorts i området under de senaste 25 åren och här finns idag ett av landets största betade och brända hedområden på ca 182 hektar. Småskalig ljungbränning på våren har skett vid flera tillfällen under senare år och ett område var nybränt när inventeringen genomfördes. Totalt har 344 arter insekter artbestämts och inventeringens huvudgrupp gaddsteklarna utgör 129 arter. Bin är den största gaddstekelgruppen med 62 arter. Antalet rödlistade arter är åtta (6 gaddsteklar och 2 skalbaggar) och 24 arter är nya för Halland (10 gaddsteklar, 13 tvåvingar och 1 nyckelpiga).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_24&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss