2007:08 - Riktlinjer LSS i Hallands län

Länsstyrelserna har för år 2006 fått i uppdrag av regeringen att följa upp kommunernas riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Uppdraget innebär också att se till att riktlinjerna utformas så att de inte begränsar enskilda personers rättigheter. Länsstyrelserna har genomfört uppdraget tillsammans. Resultatet av den granskningen har sammanställts i en nationell rapport som redovisas till regeringen i särskild ordning. Denna rapport avser situationen i Hallands län där fyra av länets sex kommuner har riktlinjer. Granskningen har främst inriktats på om kommunernas riktlinjer är begränsande för enskilda personers rättigheter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_08&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss