2007:06 - Flodpärlmussla i Hallands län 2005 - en fördjupad undersökning

Under sommaren och hösten 2005 genomfördes en fördjupad undersökning av flodpärlmussla i sju vattendrag i Hallands län. Därutöver utfördes en översiktlig undersökning av flodpärlmussla i ytterligare två vattendrag. Sammanlagt undersöktes 81 stationer, dessa kommer att användas för framtida övervakning av flodpärlmussla. Till grund för denna fördjupade inventering låg den översiktliga inventering som utfördes 2004 av Lennart Henrikson och Per Ingvarsson. 4393 stycken levande flodpärlmusslor och 400 döda musslor räknades under inventeringen. Det sammanlagda flodpärlmusselbeståndet i de halländska vattendragen skattas, utifrån den kunskap man har idag, till mer än 16000 individer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_6&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss