2006:28 - Vattenförvaltning (BERNET Catch)

EG:s vattendirektiv lade år 2000 grunden för en ny europeisk vattenförvaltning med övergripande syfte att motverka försämringar, skydda och förbättra vattenkvalitén och att främja en hållbar vattenanvändning. Avrinningsområdet är basen för arbetet och ansvaret omfattar grundvatten, inlandsvatten och kustvatten. Målsättningen är att allt vatten ska ha en god kvalitet år 2015. Den här broschyren beskriver den nya vattenförvaltningen och det inledande arbete som hittills har genomförts i Stensåns avrinningsområde (S Halland/N Skåne). Arbetet har genomförts som ett pilotprojekt inom EU InterReg (BERNET Catch). Läs mer på www.bernet.org Beredningssekretariatet Länsstyrelsen Hallands län 301 86 HALMSTAD Telefon: 035-13 20 00 E-post: lansstyrelsen@n.lst.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_28&context=24