2006:27 - Förteckning över rödlistade och regionalt intressanta arter i Hallands län 2006

Länsstyrelsen i Halland skapade 1994 en databas över rödlistade och regionalt intressanta arter. Denna har under årens lopp blivit relativt omfattande och innehåller för närvarande1 över 44 000 observationer av totalt 1800 arter. Uppgifter tillförs kontinuerligt Länsstyrelsens artdatabas dels genom att uppgifter om nya observationer lämnas direkt till Länsstyrelsen, och dels genom att uppgifter inhämtas från ArtDatabanken, som ansvarar för den nationella databasen över rödlistade arter. I rapporten följer ett utdrag ur Länsstyrelsens databas, där alla arter som någon gång observerats i länet presenteras. Först kommer en lista sorterad i alfabetisk ordning efter det vetenskapliga namnet. Därefter följer artlistor uppdelade per systematisk grupp enligt innehållsförteckningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_27&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss