2006:26 - Trygghetslarm inom äldre- och handikappomsorgen

Under juli månad 2005 sände Länsstyrelsen i Hallands län ut en enkät till samtliga kommuner i länet i syfte att få belyst hur trygghetslarmen inom äldre- och handikappomsorgen fungerar utifrån ett trygghets- och säkerhetsperspektiv för den enskilde. Med trygghetslarm menas, enligt enkäten, en larmfunktion där enskild person genom att trycka på en larmknapp eller motsvarande kan tillkalla personal och få hjälp under hela dygnet. Resultatet av enkätundersökningen redovisas i denna rapport.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_26&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss