2006:25 - Slåtterängar i Halland

Länsstyrelsen Halland beslutade 2003 om regionala delmål för de nationella miljökvalitetsmålen. Dessa skall vara vägledande för alla myndigheters och andra samhällsaktörers arbete, inte bara i det direkta miljöarbetet utan på alla områden som kan beröra miljövärdena. I det nationella miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” sägs bland annat att ”biologiska och kulturhistoriska värden i odlingslandskapet som uppkommit genom lång, kontinuerlig skötsel bevaras eller förbättras”. På regional nivå innebär detta bland annat att ”senast år 2010 ska samtliga ängs- och betesmarker bevaras och skötas på ett sätt som bevarar deras värden”, men även att ”till år 2010 ska arealen slåtteräng utökas med minst 100 % jämfört med 2001 års areal (vilket var ca 100 hektar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_25&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss