2006:21 - En inventering med åtgärdsförslag för linsräka (Limnadia lenticularis)

Denna rapport baseras på de inventeringar av linsräka som genomförts av Krister Hall 2006. Syftet har varit att dokumentera förekomst och lämpliga miljöer för linsräka samt att föreslå åtgärder som kan gynna arten. Inventeringarna har utförts som ett led i arbetet med framtagande av åtgärdsprogram för alkonblåvinge och klockgentiana. Åtgärdsprogrammet ingår i den storsatsning för hotade växter och djur som Naturvårdsverket genomför i samarbete med länsstyrelserna med syfte att till år 2015 minska antalet hotade arter med 30%. Åtgärdsprogram har visat sig vara framgångsrika verktyg för att förbättra situationen för hotade arter. Förhoppningen är att detta material ska ge fördjupad kunskap om arternas status i Halland och utgöra ett viktigt underlag vid bevarandearbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_21&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss