2005:22 - En inventering med åtgärdsförslag för strandsandjägare (Cicindela maritima)

Mellersta och södra Hallands havssandstränder och åmynningar har under huvudsakligen juni månad 2005 inventerats med avseende på strandsandjägare Cicindela maritima och för denna lämpliga habitat. Strandsandjägaren är rödlistad som sårbar (VU) (Gärdenfors, 2005). Inventeringen är ett led i Länsstyrelsens arbete med att nå de i det nationella åtgärdsprogrammet för arten (Berglind, 2005) uppsatta målen. Det slutgiltiga målet är att uppnå en för strandsandjägaren gynnsam bevarandestatus i länet. För fortsatt bevarandearbete för strandsandjägare har här aktuell status klarlagts och lokaler som kan vara lämpliga vid en eventuell framtida återintroduktion dokumenterats och beskrivits. Även förslag på hur de framtida målen ska uppnås ges.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_22&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss