2005:16 - Artpools- och traktanalys av lövbärande marker i Blekinge, Skåne och Hallands län

Föreliggande rapport skall utgöra ett regionalt underlag för medverkan i Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens regeringsuppdrag om strategi för skydd av skogsmark. Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelserna i landets nemorala region (Blekinge, Skåne och Hallands län) samt Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland och Sveriges lantbruksuniversitet. Rapportens viktigaste syften är att definiera ansvarsmiljöer och att avgränsa särskilt värdefulla skogstrakter i nemoral region. Rapporten består av en artpoolsanalys och en traktanalys. De nemorala länens roll för bevarande av rödlistade skogsarter i Sverige analyseras med hjälp av artpoolskartor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_16&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss