2005:04 - Överflyttning av ärenden med stöd av 16 kap 1 § socialtjänstlagen

Med ikraftträdande den 1 juli 2003 ändrades 16 kap 1 § socialtjänstlagen och därvarande regler om överflyttning av ärende från en kommun till en annan. I syfte att belysa huruvida lagändringen lett till att ansvarstvister mellan kommuner lättare löses i samförstånd och att människor inte blir avvisade för att en annan kommun anses ha ansvaret har Länsstyrelsen granskat i vilken omfattning det blir aktuellt med överflyttning respektive mottagande av ärende, i vilka ärendetyper så blir fallet samt om numera gällande regler gjort det enklare för kommunerna att kunna flytta över ärende till en annan kommun.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_04&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss