2005:02 - Landlevande mollusker i naturreservatet Tjuvhultskärret på Hallandsås 2003

På uppdrag av Enheten för naturvård och miljöövervakning, Länsstyrelsen Halland, undersöktes landmolluskfaunan i rikkärret "Tjuvhultskärret" september 2003. Undersökningens målsättning var att beskriva rikkärrets landmolluskfauna och fastställa huruvida vissa sällsynta och rödlistade landsnäckor lever i dessa miljöer samt att med speciell hänsyn till landmolluskfaunan och överlevnaden av sällsynta och rödlistade arter ge skötselrekommendationer för kärret.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_02&context=24