2004:23 - Vedskalbaggar i 20 lövskogsområden i Hallands län 1999-2002

Denna inventering har syftat till att förbättra kunskapen om naturvärdena i Hallands lövskogsområden ur entomologisk synvinkel. En kunskap som kan ligga till grund för hänsyn i samband med skydd och skötselarbetet i länet. Inventeringen har omfattat 20 lövskogsområden av olika karaktär. De är dock samtliga mycket värdefulla skogsobjekt med många rödlistade epifyter. Uppdelat på trädslagen var 10 områden bokdominerade, 8 områden ekdominerade och 2 områden innehöll blandat triviallöv som i huvudsak bestod av björk, al, asp och vide. Särskild uppmärksamhet har riktats mot förekomsten av rödlistade arter och speciellt de vedlevande skalbaggsarterna. Inventeringen genomfördes enbart med fällor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_23&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss