2004:06 - Skalbaggar i halländska sanddyner och kusthedar

Denna rapport redovisar resultatet av en inventering av skalbaggsfaunan i de halländska naturreservaten Hökafältet, Tönnersa, Gullbranna, Hagön, Haverdal och Vesslunda. Fältarbetet utfördes från maj till september 2003. Markfaunan inventerades på utvalda provytor med fallfällor. För övrigt bedrevs översiktliga manuellt eftersök, slaghåvning i vegetationen, sållning av förna och växtrötter och nattliga insamlingar med hjälp av pannlampa. Målsättningen var dels att skapa en översiktlig bild av skalbaggsfaunan på de öppna, hedartade markerna, dels att genom riktade eftersökningar lokalisera förekomster av rödlistade arter. Följande naturtyper omfattas av inventeringen: 1. Exponerade havsstränder med relativt lågt slitage (bäst utbildade vid Hökafältet, Tönnersa och Gullbranna). 2.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_06&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss