2002:28 - En undersökning av trädåldrar i halländska skogsreservat

I 32 områden i Hallands län har träd åldersbestämts åren 2000-2002. För åldersbestämning har prover tagits med tillväxtborr resp. med motorsåg. Trädborrningarna har främst inriktat sig på att datera de äldsta trädens ålder och inte på att erhålla en fullständig bild över hela trädskiktets föryngringsdynamik över tiden. Totalt har 475 prover insamlats, i medeltal ger detta 14,8 prover per område. Uppmätt maximal trädålder överstiger 300 år i 6 av områdena (19%), 250 år överstigs i hälften av områdena (17 områden/ 53%) och 200 år överstigs i merparten eller 27 av de 32 undersökta områdena (84%). Ej provtagna/åldersbedömda gravt ihåliga och grova ekar med åldrar överstigande 350 á 400 år torde med stor säkerhet finnas i flera områden bl.a. Tjolöholm, Hördalen, Grytåsen, Ödegärdet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_28&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss