2002:27 - Bokskogens historia och dynamik i Biskopstorp och Dömestorp – resultat från makrofossilstudier

Paleoekologiska analyser har dokumenterat skogshistorien från två områden med gammal bokskog och höga nutida biologiska värden. I Biskopstorp, Halmstads kommun, sträcker sig fynden av växtmakrofossil tillbaka tills 1010 före kristus. Skogen var då en blandad skog dominerad av lind, ek, hassel och tall. Fynd av kolpartiklar visar att brand var en del av störningsregimen och funna växtmakrofossil av markfloran pekar på att skogen var delvis öppen i struktur. Tall och ek tolererar brand bättre än många andra trädarter och hassel skjuter stubbskott efter brand. Bokpollen noterades först vid 300 efter kristus men förekom med högre frekvens vid 1150 efter kristus (Björkman, 2000). Fynden av makrofossil visar att när brandregimen upphörde, expanderade bok.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_27&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss