2002:05 - Bottenfaunan i Halland: Resultat från en databas

Målsättningen med föreliggande rapport har varit att sammanställa resultaten från de bottenfaunaundersökningar som utförts inom Hallands län. Eftersom resurserna varit begränsade har arbetet koncentrerats på att importera data från Medins Sjö och Åbiologi. Datan från Medins omfattar åren 1988 till 1996. Databasen har utvecklats av Ekologgruppen i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne. I denna bas har inmatning av undersökningar från 1990-talet och framåt prioriterats, men även vissa äldre undersökningar från Skåne finns med. I flertalet av basens undersökningar har provtagningsmetoden varit s k sparkprovtagning med handhåv. Resultat har insamlats från olika konsulter, forskare och myndigheter. Geografiskt rymmer basen material från Skåne, Halland, Småland och Blekinge.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_05&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss